Minkälainen motivaatiopohja tukee elämäntapamuutosta?

Millainen on hyvä Personal Trainer

Janne Sipponen

Janne panostaa itsestä huolehtimiseen liikunnan, terveellisen ravitsemuksen ja levon muodossa sekä tekemällä hauskoja ja nautinnollisia juttuja.

Elämäntapamuutos ei aina etene suunnitelmien mukaisesti.

Moni on saattanut tuntea epäonnistumisia, jos esimerkiksi hyvin alkanut liikunnan lisääminen on vähitellen hyytynyt ja lopahtanut kokonaan: ei tämä lenkkeily ollutkaan minun juttununi! Aluksi homma toimi hyvin, mutta sitten siinä tuli kaikenlaista.  

Elämäntapamuutoksen onnistuessa tai epäonnistuessa, kuulemme usein myös tarinoita motivaatiosta tai motivoitumattomuudesta: 

 • Mistä saamme innostuksemme pitää yllä liikuntatottumuksia vuodesta toiseen?  
 • Mistä löytyy motivaatiota ylläpitää hyvinvointia ja omaa jaksamista ympärivuotisesti? 
 • Mitä voimme tehdä, jotta aloitettu elämäntapamuutos ei lakkaaa ajan mittaan kiinnostamasta?

Itsemääräytymisteoria tarjoaa viitekehyksen motivaation ymmärtämiseen 

Ruoan, veden ja unen kaltaisten tarpeiden lisäksi meillä on psykologisia perustarpeita, joiden täytyy täyttyä voidaksemme hyvin. Itsemääräytymisen teoriassa motivoiminen nähdään vastaamisena ihmisen kolmeen psykologiseen perustarpeeseen.

1. Autonomian tarve – ”minä päätän”: Koemme toimintamme itse valittuna, ei pakotettuna. 

2. Pätevyyden tarve – ”minä osaan”: Tunne hallinnasta, aikaansaamisesta ja halusta käyttää omia kykyjä, etsiä haasteita ja oppia uusia taitoja. 

3. Yhteenkuuluvuus – ”minä kelpaan”: Tunnemme yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. 

Mitä voimakkaammin jokin toiminta, esim. liikunta, tyydyttää kolmea psykologista perustarvettamme – sitä kestävämpi on motivaatiomme.

Motivaatiomme kantaa siis sellaisessa tekemisessä, jossa tunnemme voivamme itse vaikuttaa, koemme osaavamme ja saamme olla muiden hyväksymiä ja arvostamia omana itsenämme.

Itselläni nämä tarpeet täyttyvät esimerkiksi kutsumusammatissani valmennusyrittäjänä. Samoin esimerkiksi omien harrastuksieni parissa.

Onnistunut elämäntapamuutos – motivaation laatu voi olla määrää tärkeämpi

Motivaatiota voidaan käsitteellistää sen määrän kautta: joku on erittäin motivoitunut tai jollakin ei ole motivaatiota laisinkaan. Yhtä vahvasti motivoituneiden ihmisten välillä voi myös olla eroja. Motivaatiota voidaankin tarkastella myös sen laadun kautta.

Esimerkiksi kuntoliikkuja voi treenata ”hyvän ulkonäön tähden” ja toinen voi treenata ennen kaikkea liikkumisen ilosta. Molemmat ovat motivoituneita liikkuessaan, mutta heidän motiivinsa ovat hyvin erilaiset ja johtavat kenties erilaiseen lopputulokseen.

Määrällisesti yhtä voimakas motivaatio voi kummuta pakosta ja painostuksen kokemuksesta tai puhtaasti sisäisesti

Sisäinen motivaatio – ilo, nautinto, ja kiinnostus – tarkoittaa sitä, että yksilö motivoituu tekemään jotain, koska pitää toimintaa itsessään kiinnostavana, mielihyvää tuottavana ja omien arvojensa mukaisena

Yksilön liikuntamotivaatio kumpuaa hyödyistä, jotka palvelevat hänelle itselleen tärkeitä arvoja, vaikka hän ei erityisesti liikunnasta nauttisikaan. Liikunta voi antaa esimerkiksi jaksamista touhuta lasten kanssa tai vähentää kipuja ja kolotuksia.

Liikuntaan liittyviä sisäisiä tavoitteita: 

 • Kunto kasvaa ja terveys kohenee
 • Nautin ja pidän hauskaa liikkuessani
 • Vietän liikkuessani aikaa ystävieni kanssa
 • Opin uutta ja parannan taitojani
 • Vähennän stressiä
 • Saan ajatukset muualle, palaudun työpäivästä 

Toisaalta yksilö voi valita tavoitteensa ulkoisen tai sosiaalisen paineen vaikutuksesta sen sijaan, että ottaisi huomioon omat arvonsa tai sisäiset kiinnostuksen kohteensa. Kun tavoitteeseen pyritään esimerkiksi häpeän, muiden ihmisten, jonkin ulkoisen palkkion takia tai ahdistuksen tunteiden välttämiseksi, puhutaan ulkoisesta motivaatiosta

Liikuntaan liittyviä ulkoisia tavoitteita: 

 • Koska lääkäri sanoi, että sairastun, jos en liiku
 • Liikun, jotta en tuntisi syyllisyyttä
 • Muut pahastuisivat minulle, jos en liikkuisi
 • Liikun, koska häpeän itseäni
 • Poltan rasvaa ja muokkaan kroppaani paremman näköiseksi

Omien tavoitteiden asettaminen pelkän ulkoisen motivaation varaan on ongelmallista, sillä se on yhteydessä tavoitteesta luopumiseen vastoinkäymisiä kohdatessa.

Liikunnan harrastaminen pelkästään ulkoisen motivaation pohjalta saattaa myös heikentää hyvinvointia ja tuottaa psykologista pahoinvointia.

Elämäntapamuutos ja motivaatio
Pysyviin elämäntapamuutoksiin tarvitaan sisäistä motivaatiota, itsenäisyyttä, itseen uskomista ja myös muiden tukea.

Minkälainen motivaatiopohja tukee elämäntapamuutoksen tekemistä?

On mahdollista, että liikunnan harrastamisen taustalla on sekä sisäisiä että ulkoisia syitä.

Välillä mielessä voi korostua liikunnan tuottama mielihyvä, ilo ja nautinto, kun taas toisinaan tunnetaan syyllisyyttä suunniteltujen liikuntakertojen väliin jättämisestä tai puntarin kasvaneet numerot painostavat mielessä päällimmäisenä motivaatioperustana.

Hyvinvoinnin ja käyttäytymisen ylläpidon kannalta olisi paras, jos painopiste olisi sisäisessä motivaatiossa, vaikka ulkoisen motivaation elementtejä olisikin mukana.

Mitä sisäisempää motivaatio on, sitä enemmän liikkuja sitoutuu toimintaan, pääsee yli vaikeiden vaiheiden ja voi psykologisesti hyvin. Olennaista on, missä määrin ihminen kokee toiminnan itse valituksi ja omiin arvoihin sopivaksi.

Me Ehonalla tuemme aina motivaation sisäisten puolien toteutumista. Ulkonäköhyötyjen tai rasvaprosentin korostamisen sijaan muistutamme asiakkaitamme laaja-alaisista hyvinvointihyödyistä, jotka tukevat omaehtoista motivaatiota ja ulkoisen motivaation sisäistymistä.

Pysyvä elämäntapamuutos: mission in possible?

Taitava Personal Trainer voi tukea pysyvää elämäntapamuutosta huomioimalla psykologiset perustarpeet muutoksen tekemisessä.

Itsemääräämisen teorian opeilla elämäntapamuutos voi kantaa ja kestää myös vaikeiden hetkien yli. Tämä johtaa yleensä parempaan mielen hyvinvointiin ja kestävämpään muutoksen ylläpitoon.

Hyvä personal trainer tai fysioterapeutti pyrkii maksimoimaan asiakkaan kokemuksen autonomiasta, kyvykkyydestä ja yhteenkuuluvuudesta:

 • Antamalla merkityksellisiä perusteluja toiminnalle, joista välittyy valinnanvapaus, yhteistyö ja mahdollisuudet.
 • Antamalla mahdollisuuksia valinnoille monissa kohdissa ja eri tavoin, sekä rajaamalla vaihtoehtoja tarkoituksenmukaisesti.
 • Luomalla rakennetta tukevan ympäristön (toimintasuunnitelmat), joka auttaa elämäntapamuutoksen toteuttamisessa.
 • Auttamalla pilkkomaan muutostavoitteen niin pieniin osiin, että onnistumisen kokemukset mahdollistuvat.
 • Osoittamalla ymmärrystä ja hyväksyntää toisen eri näkökulmille, ristiriitaisille ja hankalille tunteille.

Myös omaan hyvinvointiin ja arvoihin kytkeytyvät tavoitteet ja niiden mielessä pitäminen ruokkivat sisäistä motivaatiota, joten niiden korostaminen valmennustyössä on sekä hyvinvointiteko että pysyvien tuloksien kannalta keskeistä.

 • Mihin sinä kaipaat muutosta?
 • Mitä liikunta ja terveet elämäntavat sinulle merkitsevät?
 • Miksi haluat liikkua enemmän tai pudottaa painoa?

Osaava Personal Trainer on muutoksen tukemisessa ratkaisevassa roolissa. Ota yhteyttä, olemme apunasi matkalla kohti kestävää elämäntapamuutosta.

Terveisin,
Janne Sipponen
Personal Trainer – Ehona

Lue lisää: Elämäntapamuutos – 10 avaintekijää pysyvään muutokseen.

Elämäntapamuutos – hyvinvointivalmennus – personal training – EhonaOle hyvä itsellesi

Teemaan liittyvät kategoriat:

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]