Työhyvinvointi

Autamme ihmisiä oivaltamaan oman hyvinvoinnin vaikutukset. Löydä keinoja vaikuttaa yrityksenne hyvinvointiin Ehonan luentosarjojen, liikuntatuokioiden ja elintapamuutoksiin tähtäävien valmennusten avulla.

Liikuntapystyvyyden vahvistaminen ammattitaitoisessa Personal Trainer -ohjauksessa

Työhyvinvointi – Ehona

Työhyvinvointi – yritys menestyy vain, jos henkilöstö menestyy. Ei ole turhaan arvioitu, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro maksaa itsensä kuusinkertaisena takaisin: työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa niin työtehoon, sairauspoissaolojen määrään kuin työpaikan ilmapiiriin.

Hyvinvoiva työntekijä jaksaa panostaa itselleen tärkeisiin asioihin paitsi töissä, myös vapaa-ajalla.

Parhaimmillaan työhyvinvoinnista huolehditaan ennaltaehkäisevästi, jolloin ongelmiin on vielä mahdollista vaikuttaa. Kytevän nuotion sammuttaminen on helpompaa kuin metsäpalon – ja huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Autamme tunnistamaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, joihin on mahdollista vaikuttaa – ja löytämään konkreettisia keinoja näiden kehittämiseksi.

Me Ehonalla autamme sinua kehittämään yrityksesi työhyvinvointia

Otteemme on ennaltaehkäisevä. Autamme työntekijöitä voimaan hyvin – jo ennen kuin ongelmia esiintyy. Työhyvinvointiluennoilla ja -valmennuksissa keskitymme tekijöihin, joilla työntekijä voi edistää jaksamistaan niin työpäivien aikana kuin niiden ulkopuolella.

Autamme tunnistamaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, joihin on mahdollista vaikuttaa – ja löytämään konkreettisia keinoja näiden kehittämiseksi. Jotta työntekijöistä ja yrityksistä tulisi entistä ehompia. 

Palvelumme yrityksille

Luennot ja workshopit

Liikuntaelämykset ja yritystunnit Ehonan studiolla

Pidemmät monitieteiset valmennukset

Työhyvinvointi - Me Ehonalla autamme sinua kehittämään yrityksesi työhyvinvointia

Työhyvinvointiluennot ja workshopit

Luento 1. Hallitse kuormitustasoasi ja tunnista ajoissa vaaran merkit

Tutkimusten mukaan jopa viidesosa suomalaisista työntekijöistä kokee melko paljon tai paljon stressioireita. Pitkittyessään oireet voivat johtaa stressin kroonistumiseen ja uupumukseen. Olennaista onkin tunnistaa tilannetta ja löytää ratkaisuja jo hyvissä ajoin, ennen kuin oireet etenevät uupumukseksi asti. 

Sisältö:

 • Oman elämän kuormitustekijöiden ja jaksamisen tilan tunnistaminen. 
 • Tyypilliset kuormitustekijät (tieto)työssä ja vapaalla.
 • Stressin ja työuupumuksen oireet ja vaikutukset.
 • Keinot rajata kuormitusta ja löytää tilaa itselle tärkeille asioille.
 • Konkreettiset stepit kuormituksen rajaamiseksi.
 • Omat sisältötoiveet mahdollista ottaa mukaan.
 • Kesto: 1-2h luento tai 2-3h workshop.

Hyödyt: Luennolla opit paremmin tunnistamaan reagointia vaativia hälytysmerkkejä ja saat mukaasi arvotyöskentelyyn pohjautuvan työkalun kuormituksen rajaamiseen.

Luento 2. Palaudu paremmin 

Palautuminen ja uni ovat keskeisessä roolissa niin työssä jaksamisessa, arjen hyvinvinvoinnissa kuin painonhallinnassa. Kuitenkin kiireinen arki imaisee helposti mukaansa, eikä aikaa palautumiselle jää.

Useimmilla hektinen arki vielä heijastuu uneen, joka on vuorokauden keskeisin jakso palautumisen kannalta. Syntyy ikävä noidankehä, jossa palautuminen jää jatkuvasti miinuksella ja voimavarat hupenevat.

Sisältö:

 • Psykologisen ja fysiologisen palautumisen mekanismit ja merkitys jaksamiselle 
 • Itselle sopivien palautumiskeinojen tunnistaminen
 • Keinot työstä irtautumisen ja rentoutumisen vahvistamiseen
 • Unen merkitys palautumisessa ja keinoja vaikuttaa unen laatuun
 • Omat sisältötoiveet mahdollista ottaa mukaan.
 • Kesto: 1-2h luento tai 2-3h workshop.

Hyödyt: Luennolta saat tietoa ja keinoja tasapainottaa paremmin omaa jaksamistasi ja voida paremmin arjessa. Luennon tavoitteena on auttaa sinua löytämään itsellesi sopivia palautumiskeinoja, joita lähteä soveltamaan arkeen.

Luennosta voidaan myös rakentaa laajempi workshop-tyyppinen valmennussarja, jossa palautumiseen pureudutaan kokonaisvaltaisen mallimme mukaisesti: 

 1. Työstä irtautuminen
 2. Rentoutuminen
 3. Omaehtoisuus
 4. Taidonhallinta
 5. Merkityksellisyys
 6. Yhteenkuuluvuus
Työhyvinvointi vantaa
Ehona työhyvinvointi, luennot ja workshopit yrityksille

Luento 3. Vaikuta vireystilaasi syömällä

Ravitsemuksella on keskeinen vaikutus vireystilaamme: siihen, miten skarppina pysymme töissä ja miten jaksamme viettää aikaa itsellemme tärkeiden asioiden ja ihmisten parissa vielä työpäivän jälkeen. 

Tutkimuksista tiedetään selkeästi, millainen ruokavalio edistää ja millainen on omiaan heikentämään jaksamistamme. Silti vain harva toimii tavalla, joka tukisi jaksamista niin työpäivän aikana kuin sen jälkeen. 

Sisältö:

 • Millaiset asiat ruokavalion suunnittelussa ovat keskeisiä vireystilan näkökulmasta?
 • Mitä tyypillisiä virheitä kannattaa välttää, jos haluaa ylläpitää jaksamista?
 • Kuinka ei kannata toimia, tyypillisiä varoittavia esimerkkejä 
 • Kuinka koostaa vireystilaa tukeva ruokavalio konkreettisesti?
 • Kofeiini ja sokeri vireystilan säätelyssä
 • Omat sisältötoiveet mahdollista ottaa mukaan
 • Kesto: 1-2h luento tai 2-3h workshop.

Hyödyt: Luennolta saat mukaasi tietoa syömisen vaikutuksista jaksamiseen niin työssä kuin vapaalla. Opit huomioimaan arjessasi vireystilan kannalta keskeisiä tekijöitä ruokavaliossasi ja koostamaan vireystilaa ylläpitäviä ateriakokonaisuuksia helposti.

Luentosarja: Mistä motivaatiota liikkua ja voida hyvin?

Luentosarjan keskeisiä sisältöjä: Liikunta, ravitsemus, palautuminen ja hyvinvoinnin johtaminen.

 • Oman elämän kuormitustekijöiden ja jaksamisen tilan tunnistaminen = itsestä huolehtiminen kiireen keskellä.
 • Valinnat ja priorisointi = kuinka tunnistaa itselle tärkeät asiat ja pitäytyä niissä?
 • Suunnittelu, suunnitelmien toteutus = kuinka viedä itselle tärkeät asiat käytäntöön?
 • Rutiininmuodostus, edistymisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen itsensä motivointikeinoina.
 • Stressinhallinta, palautumistaidot ja unen huolto.
 • Ajatusten, tunteiden ja kokemusten vaikutukset pysyvään muutokseen.
 • Arvotyöskentely ja motivaatio muutokseen.
 • Liikunta elämäntavan ja arjen kokonaisuutena: oman elämäntavan sovittaminen liikunnan suosituksiin: Mission impossible vai Mission possible?
 • Elämäntilanteen vaikutus tavoitteen muodostukseen, miten asetan tavoitteen oikein? 
 • Joustava syöminen, ateriarytmi ja ateria kokojen kohtuullistaminen.
 • Kehon kuuntelu ja syömiseen liittyvien tunteiden tunnistaminen.
 • Syöminen ja vireystila työpäivän aikana.
 • Kesto 3 x 1-2h tai 3 x 3h workshop.


Haluaisitko juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyn luennon tai luentosarjan?

Kerro ideasi ja suunnitellaan yhdessä sisältö esimerkiksi työhyvinvointi-päivään. Kaikki luennot ja workshopit voidaan myös jalostaa konsepteiksi, jotka koostuvat esimerkiksi 2-3 luennon sarjasta, sisältäen:

 • Oivalluttavat sisällöt
 • Pohdintaa ja ajatustyötä
 • Oman tilanteen reflektoinnin
 • Ryhmätyöskentelyä
 • Rentoutumista ja mielikuvaharjoittelua
 • Konkreettiset toimenpiteet omaan arkeen soveltaen

Liikuntaelämykset ja yritystunnit Ehonan Studiolla

Toteutamme yrityksien viikkotunnit, ryhmävalmennukset ja liikunnalliset workshopit Studiollamme Plaza Business Parkissa Vantaalla.

Räätälöidään yrityksellesi privaatti viikkotunti tai pienryhmätreenit. Vaihtoehtoja riittää aamujoogasta lounaspilatekseen ja punttien kolisteluun afterwork henkisesti.

Personal trainer ohjaus

Pidemmät elintapamuutoksiin tähtäävät valmennukset

Suunnittelemme valmennuspalvelut johtoryhmille ja tiimeille, joissa yhdistellään yksilö- ja ryhmäelementtejä. Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen Ehona valmentajan, jonka lisäksi valmennusta tukevat motivoivat työpajat ja liikuntaelämyksiä tarjoavat ryhmävalmennus sessiot.

Tarjoamme myös kevyempiä valmennuspalveluita, jossa henkilökohtaiset tapaamiset valmentajan kanssa korvataan ryhmäohjauksella sekä kannustavalla mobiiliyhteydellä valmentajaan. 

Joustavat valmennuspalvelumme voidaan räätälöidä yhdistelemään esimerkiksi luentosarjoja sekä henkilökohtaista etävalmennusta mobiiliyhteyden välityksellä.

Työhyvinvointi-valmennuksien sisältövaihtoehtoja:

 • Liikunta
 • Ravitsemus
 • Palautumistaidot, uni
 • Stressinhallinta
 • Itsensä johtaminen
 • Tiimityöskentelyn kehittäminen  

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]