Ryhmämuotoiset tapaamiset

Ehonan Personal training ja fysioterapia asiakkaille on tarjolla vapaasti valittavia ryhmämuotoisia tapaamisia vaihtuvilla terveyden ja hyvinvoinnin teemoilla. Kaikki asiakkaamme voivat hyödyntää ryhmämuotoisia tapaamisia yksilötapaamisten rinnalla.

Ryhmätapaamiset ovat yksi tapa hyödyntää Ehonan moniammatillisuutta ja syventää tietoja ja taitoja itselleen merkityksellisistä aiheista esim. tunnesyömisestä. Ne myös  tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden vertaistukeen. 

Tarjoamme ryhmämuotoisia tapaamisia esimerkiksi seuraavista teemoista (kesto 60-90 min):

Oman hyvinvoinnin johtaminen ja ajanhallinta

 • Keinoja työn ja arjen hallinnan edistämiseksi.
 • Tavoitteena sujuva arki: oman toiminnan suunnittelu, ohjaaminen, seuranta ja muutokset.  
 • Valinnat ja priorisointi: kuinka tunnistaa itselle tärkeät asiat ja pitäytyä niissä. 
 • Suunnittelu ja suunnitelmien toteutus: kuinka viedä itselle tärkeät asiat käytäntöön. 
 • Rutiininmuodostus, edistymisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen itsensä motivointikeinoina. 
 • Kuormituksen ja palautumisen säätely.

Tietoisuustaidot (mindfulness), hyväksyntä

 • Automatisoidut toimintatavat ohjaavat helposti toimintaamme ilman, että meillä on käsitystä tai kontrollia siihen, mitä tapahtuu.
 • Tietoisuustaitojen kehittäminen mahdollistaa ajatusten, tunteiden, kehon tuntemusten ja toimintamme välisiä yhteyksiä. Kun tunnistamme miten ja miksi toimimme, meidän on mahdollisuus toimia tietoisemmin.  
 • Käymme läpi esimerkkien ja harjoitusten kautta sitä, millaisia vaikutuksia tietoisella läsnäololla ja hyväksynnällä, ja toisaalta näiden välttelyllä, on hyvinvointiimme.
 • Haemme näkökulmaa siihen, miten löytää hyväksyvää suhtautumista epämiellyttäviinkin ajatuksiin, tunteisiin ja tuntemuksiin sen sijaan, että kamppailisi niitä vastaan.

Stressinhallinta, palautuminen ja uni 

 • Oman elämän kuormitustekijöiden ja jaksamisen tilan tunnistaminen.
 • Keinot rajata kuormitusta ja löytää tilaa itselle tärkeille asioille.
 • Psykologinen ja fysiologinen palautuminen ja itselle sopivat palautumiskeinot.
 • Keinot työstä irtautumisen ja rentoutumisen vahvistamiseen.
 • Unen merkitys palautumisessa ja keinoja vaikuttaa unen laatuun.
Ryhmätapaamiset ovat kaikkien personal trainer ja fysioterapia asiakkaidemme hyödynnettävissä osana omaa henkilökohtaista palvelupolkua.

Uskomukset ja ajatusansat tavoitteen saavuttamisen esteenä, itsemyötätunto vastavoimana itsekriittisyydelle

 • Ryhmätapaamisen teemoina ovat mielen kontrollin heikentäminen ja terveyttä edistävä minäkäsitys sekä itsemyötätunto.
 • Pyrimme hakemaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
 • Miten heikentää ajatusten ja tunteiden ylivaltaa?
 • Millainen merkitys minäkäsityksellä on hyvinvointiimme, miten ajatukset itsestäni vaikuttavat kykyyni toimia itseni hyväksi?
 • Miten voimme itsemyötätunnon avulla löytää tervettä suhtautumista itseemme ja mahdollistaa hyvinvointiamme tukevaa toimintaa arjessa?

Minulle tärkeä asiat, arvojen mukaiset teot ja esteanalyysi

 • Arvoanalyysi: mikä minulle on tärkeää ja miten tavoitteeni liittyy siihen.
 • Millaiset teot veisivät minut lähemmäksi tavoitettani (pienimmän mahdollisen teon periaate).
 • Mikä estää tekemästä itselle tärkeitä asioita, miten esteitä saisi kierrettyä tai siirrettyä pois tieltä?

Mieliteot ja herkut osana terveellistä ruokavaliota

 • joustava syöminen, sallitut-kielletyt ajattelun purkaminen
 • Herkut kuuluvat elämään, herkut eivät korvaa muuta terveyttä edistävää ruokaa.
 • Millainen herkuttelu “ok”, miten istuu hyvinvointiajatteluun? 
 • tapasyöminen / tunnesyöminen.

Miten huolehtia selän hyvinvoinnista?

Selkäkivun punaiset liput. Milloin lääkäriin?
Selkäkipuun vaikuttavat tekijät (biopsykososiaaliset)
Kulumamuutokset ym. kuvantamislöydökset rangassa. Miten yleisiä ja milloin tarvitsee huolestua?
Kuinka lähteä kuntouttamaan kipeää selkää?
Yleisiä myyttejä selkäkivusta, kuten:

 • Ikääntyminen ei aiheuta selkäkipua.
 • Kipu liikkuessa tai harjoitellessa ei tarkoita sitä, että tapahtuu vahinkoa.
 • Huono ryhti ei ole yhteydessä selkäkipuun.
 • Selkäkipu ei johdu heikosta keskivartalosta

Ryhmämuotoiset tapaamiset ovat kaikkien personal trainer ja fysioterapia asiakkaidemme hyödynnettävissä osana omaa henkilökohtaista palvelupolkua. Ryhmätapaamiset sisältyvät palvelun hintaan ja niitä voidaan hyödyntää yksilötapaamisten rinnalla osana moniammattillista palvelukokonaisuutta. Kysy lisää omalta ohjaajaltasi.

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]