Personal trainer polku

Ehonan valmennuspolku pähkinänkuoressa

Stressi ja palautuminen treeneistä

Mitä Ehonan kokonaisvaltaiseen personal trainer -polkuun kuuluu?

Personal trainer -polku etenee prosessinomaisesti ja sisältää yksilöllisesti sovitut tapaamismäärät Ehonan rauhallisella studiolla ja tapaamisten välissä tapahtuvan etätuen mobiiliapplikaation avulla.

Askel askeleelta etenevä valmennuspolkumme ottaa huomioon uniikin elämäntilanteesi. Personal trainerisi huomioi sinut henkilökohtaisesti ja soveltaa valmennuspolkuamme yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti.

Personal trainer valmennusprosessi
Ehonan personal trainer polun vaiheet

1) Mistä lähdemme liikkeelle?

Valmennus käynnistyy sinun ja ohjaajasi ensitapaamisella. Ensimmäisellä valmennustapaamisella selvitetään toiveesi ja tarpeesi sekä muun muassa:

 • Elämäntilanne, työ ja perhesuhteet
 • Elintavat: liikunta, ravitsemus, uni 
 • Liikunta- ja ruokasuhde
 • Stressi, palautuminen, ajanhallinta, voimavarat
 • Muutosvalmius ja -historia (esim. laihdutusyritykset) 
 • Pitkäaikaissairaudet, lääkitykset
 • Alkuharjoitus, mittaukset, testit

Heti valmennuksen alussa valitaan myös sopivat seuranta- ja arviointimenetelmät sekä tehdään tarvittavat mittaukset, joiden avulla seurataan edistymistäsi. Mahdollisista testeistä ja mittarien valinnasta keskustelemme avoimesti etukäteen.

Esimerkkejä seurantamenetelmistä ja mittareista, joita hyödynnämme yksilöllisten tarpeidesi mukaisesti osana valmennuspolkua:

Käden puristusvoima, voimatasot, maksimaalinen hapenottokyky non-exercise -menetelmillä, elämäntyytyväisyys, liikuntamotivaatio ja -aktiivisuus, ateriarytmi, psykologinen joustavuus suhteessa painoon yms.

Miten elän nyt, mikä on minulle tärkeää? Mistä saan iloa ja voimia? Mitä haluan elämältäni?

2) Motivoiva visio – tavoitteenasettelu

Moni meistä unelmoi hyvistä asioista elämässään. Lähes meillä kaikilla on päämääriä, haaveita ja toiveita. Motivoivien tavoitteiden asettaminen on yksi valmennuksemme keskeisimmistä sisällöistä.

Tämä on tärkeää, koska tavoitteet ohjaavat keskittymään muutoksen kannalta olennaisiin asioihin. Ne lisäävät myös järjestystä arkeen ja tuovat elämänhallinnan tunnetta.

Valmennuksen tavoitteet voidaan johtaa esimerkiksi omista arvoista ja unelmista. Tavoitteenasettelussa ja motivaation herättelyssä hyödynnämme esimerkiksi arvoanalyysiä, jonka avulla kartoitetaan sinulle  tärkeät asiat. 

Kun tietää, millaista elämää haluaa elää, ja mitkä ovat tärkeitä asioita, voi motivaatio muutokseen herätä (pysyvästi). 

Määrittelemme lopullisen päämäärän sisälle pienempiä, lyhyen aikavälin tavoitteita. Ne ovat levähdyspaikkoja, joissa voimme hetkeksi pysähtyä matkalla kohti lopullista päämäärää. 

Päätavoite siintää pitkän matkan päässä, ja jokainen lyhyen aikavälin tavoite toimii välitavoitteena kohti lopullista päämäärää. 

Tavoitteet perustuvat sinun vahvuuksiin, onnistumisiin ja toiveisiin. Personal trainerimme tukevat sinua motivoivassa tavoitteenasettelussa:

 • Mitä ja miksi haluat?
 • Minne olet menossa ja miten sinne pääset?
 • Vastaako nykytila sitä mitä haluat?
 • Mitä muuttaisit, jotta pääsisit lähemmäksi sitä mitä haluat?

3) Teot muuttavat elämää – konkreettiset suunnitelmat          

Tavoitteet ohjaavat toimintaa ja tavoitteita toteutetaan tekojen kautta. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan ainakin seuraavat asiat:

 • Suunnitelma on realistinen, aikataulutettu ja toteuttamiskelpoinen.
 • Suunnitelmaan kirjataan mm. liikkumismuodot, rasittavuus ja kesto.
 • Suunnitelmaan kirjataan myös missä, milloin ja kenen kanssa toimintaa toteuttaa.
 • Suunnitelma on joustava ja sitä päivitetään säännöllisesti.
 • Tarjoamme myös keinot seurata omaa edistymistäsi esimerkiksi liikuntapäiväkirjan avulla.

Oma personal trainerisi auttaa sinua pääsemään turvallisesti alkuun, rajaamaan vaihtoehtoja sekä luomaan arkeen rutiineja. Pysyvän muutoksen tarkoituksena on luoda tapoja, jotka vievät kohti lopullista päämäärää.

Teen itselleni merkityksellisiä asioita. Mitä teen ensin? Mitä seuraavaksi? Miten teen, missä, milloin ja kenen kanssa?

4) Kiireetön ohjaus ja tuki – harjoitustapaamiset rauhallisella Ehonan Studiolla

Valmennuksen rungon muodostavat henkilökohtaiset tapaamiset kiireettömässä tunnelmassa Ehonan yksityisellä studiolla. Tapaamisissa personal trainerisi kanssa huomioidaan terveysvaikutukset, ravitsemus ja liikuntaneuvonta sekä elämäntapojen muuttamisen muut vaikutukset elämääsi.

Säännöllinen tapaamisrytmi oman valmentajasi kanssa tukee onnistumistasi. Saat oman personal trainerin, joka jakaa kokonaisvastuun menestyksestäsi moniammattilisen tiimimme kanssa.

Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu oman personal trainerisi lisäksi fysioterapeutti sekä tarvittaessa myös psykologi ja ravitsemusterapeutti.

Valmennuksemme pitkä kesto, personal trainerin säännöllinen tuki ja kannustaminen sekä moniammattillisuuden hyödyntäminen ovatkin saaneet kiitosta asiakkailtamme.

Ehonan asiakkaille on tarjolla myös ryhmämuotoisia tapaamisia vaihtuvilla terveyden ja hyvinvoinnin teemoilla. Voit hyödyntää ryhmätapaamisia ilman lisämaksua osana henkilökohtaista valmennusta tai fysioterapiapolkuasi.

Tapaamisten sisältö muodostuu räätälöidysti Ehonan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueista:

 • Liikunta ja aktiivisuus
 • Ravitsemus
 • Terveyskäyttäytymisen muutos
 • Mindfulness
 • Mielen hyvinvointi
 • Uni, stressinhallinta ja palautuminen
 • Sosiaalinen tuki

5) Seuranta ja arviointi – palautteesta motivaatiota

Edistymisesi seuranta, arviointi ja palaute ohjaavat valmennuspolkua, varmistavat sinun onnistumisesi, auttavat reflektoimaan ja muodostamaan voittavia tapoja.

Muutosten seurannalla ja säännöllisellä valmentajan antamalla palautteella tehdään saavutetut tulokset näkyviksi ja vahvistetaan näin motivaatiotasi ja pystyvyyttäsi muutokseen. Kaikki asiakkaamme toteuttavat yksilöllisesti myös omaseurantaa

Seurannan ja palautteen annon tueksi saat käyttöösi Ehonan mobiiliapplikaation, joka mahdollistaa mm.:

 • Yhteydenpidon tapaamisten ulkopuolella chatin välityksellä.
 • Tuen ja kannustamisen.
 • Palautteen antamisen.
 • Oman edistymisen seurannan, esim. liikunta-aktiivuus.
 • Itsereflektointiin ja tapojen tarkasteluun kannustavien tehtävien ja materiaalien, kuten harjoitusohjelmien jakamisen.

Omaseurannan ja arvioinnin apuna toimivat erilaiset terveys-, liikunta- ja elämänlaatumittaukset, kuten liikuntamotivaation laatua mittaavat kyselyt, ravitsemuksen seurantalomakkeet, liikuntapäiväkirjat, puristusvoimamittaukset, voimatasojen kehityksen seuranta yms.

Mitä valmennuksen jälkeen?

Pohdittavaa: Miten hyvin olen onnistunut? Pitäisikö jotain tehdä toisin? Miten haluan jatkaa?

Valmennuksen jälkeen voit jatkaa henkilökohtaista kasvokkain tapahtuvaa valmennusta Ehonan Studiolla tai siirtyä kevennettyyn etävalmennukseen, jonka aikana seurataan ja tuetaan opittujen terveystottumusten pysyvyyttä mobiiliapplikaation ja tarvittaessa kasvokkain tapahtuvien tapaamisten avulla.

Ehonan personal trainer polku on ainutlaatuinen, samanlaista et muualta löydä. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan – ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Innostunein terveisin,
Ehonan moniammattillinen PT-tiimi

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]