Liikunta ja työkyky

Avatar photo

Silvia Norrgard

Liikunnan harrastaminen on nykyään yhä vähäisempää, mikä johtuu toimintaympäristössämme ja elintavoissamme tapahtuneista muutoksista.

Istumatyö on yleistynyt ja usein turvaudumme arjessa fyysisesti helpompiin vaihtoehtoihin, kuten autolla kulkemiseen pyöräilyn tai kävelyn sijasta, tai hissin käyttämiseen portaiden sijasta, jolloin arkiaktiivisuutemme vähenee.

Liikunnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus suomalaisten yleisimpään kansansairauteen, sydän- ja verisuonitauteihin.

Lisäksi liikunnalla on:

  • Myönteinen vaikutus painonhallintaan, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja eri syöpämuotojen esiintyvyyteen.
  • Liikunta vahvistaa myös luustoa ja sillä on positiivinen vaikutus psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan työssä

Liikunnalla, joka on kohtuullista, säännöllistä, monipuolista ja omia mieltymyksiä vastaavaa, voidaan saada merkittäviä vaikutuksia työkykyyn ja terveyteen.

Liikuntaa harrastamalla voidaan edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Liikunnan harrastaminen tulisi olla säännöllistä 2-5 kertaa viikossa tapahtuvaa ja kestoltaan 20-60 minuuttia, mutta lyhyempikestoisemmallakin liikunnalla on toki hyötyä.

Esimerkiksi hyvin suunniteltu työpaikkaliikunta voi olla hyvinkin merkittävä osa työhyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta.

Liikunnan tunnetut vaikutukset kohdistuvat työkyvyn perustaan, johon sisältyy terveys ja toimintakyky

Liikunta ei siis välttämättä suoraan vaikuta työkykyyn, vaan epäsuorasti sen perusteisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että liikunnan merkitys olisi vähäistä, vaan pikemminkin tekee siitä perusasian ja välttämättömyyden yksilölle.

Koska fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella toimintakyvyllä on runsaasti interaktioita, liikunnan vaikutus ei rajoitu pelkästään terveyden ja toimintakyvyn alueelle. Työikäisillä fyysisen toimintakyvyn ennenaikainen heikkeneminen vaikuttaa psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja vastaavasti toisinpäin.

Liikunnalla on vahva näyttö suurien tautiryhmien vaikuttavuuteen, kuten selkävaivoihin, lievään masennukseen, sepelvaltimotautiin ja diabetekseen.

Koska nämä ongelmat ovat yleisiä työkyvyttömyyden aiheuttajia, ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat rahasummat suuria, on liikunnan aiheuttama pienikin vaikutus työkykyyn taloudellisesti merkittävä.

On todettu, että säännöllinen, intensiivinen, koko elämän kestävä liikuntaharrastus näyttää olevan työkyvyttömyydeltä suojaavaa ja eliniän odotetta lisäävää.

Ehonalla voit vaikuttaa työhyvinvointiisi muun muassa Ehonan luentosarjojen, liikuntatuokioiden ja elintapamuutoksiin tähtäävien valmennusten avulla.

Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää Ehonan palveluista yrityksille, ole yhteydessä. Autamme mielellämme.

Terveisin,
Silvia Norrgard
Ehona Personal Trainer
Liikunnanohjaaja, AMK

Avainsanat: työhyvinvointi, työhyvinvoinnin edistäminen, työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]