Intuitiivinen syöminen – avain syömisen solmuihin

Personal trainer Jenni Harala

Jenni Harala

Hyvinvoinnin moniosaaja ja hyvän arjen asianajaja, jonka elämäntehtävänä on auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja elämään täyttä, omannäköistä elämää.

Intuitiivinen syöminen on kehon viestien, nälän ja kylläisyyden mukaan syömistä. Intuitiivinen syöminen on siis luottamusta kehon viesteihin.

Keho on tosi fiksu, se tietää milloin pitää syödä ja kuinka paljon, jos näitä viestejä ei ympäristön tai yksilön toimesta sotketa.

Intuitiivinen syöminen ei ole dieetti tai mikään erityinen ruokavalio – se on syömistä luonnollisimmillaan ilman ennalta määriteltyjä sääntöjä.

Monet kertovat ajattelevansa, että intuitiivinen syöminen ei kerta kaikkiaan ole mahdollista

Me kaikki olemme kuitenkin syntyneet intuitiivisina syöjinä. Lapset ovat usein edelleen loistavia intuitiivisessa syömisessä.

Toisinaan he tuntuvat syövät kuin pienet linnut ja aikuiset kehittelevät hädissään erilaisia sääntöjä kuten ”lautanen pitää syödä tyhjäksi”. Toisinaan he taas tuntuvat syövän hyvällä ruokahalulla saman verran kuin vanhempansa. 

Intuitiivinen syöminen liittyy olennaisesti ruokasuhteeseen

Suhdetta ruokaan ja syömiseen voidaan ajatella jatkumona, jossa toisessa päässä on hyvin kontrolloitu sääntösyöminen ja toisessa päässä intuitiivinen syöminen.

Tällä tavalla tarkasteltuna intuitiivinen syöminen on joustavaa ja sallivaa suhtautumista syömiseen.  

Intuitiivisen syömisen kolme ydinajatusta ovat: 

  • Sinulla on ehdoton lupa syödä, ei ole olemassa kiellettyjä ruokia.
  • Syöminen perustuu pääasiallisesti fyysisiin syihin tunnesyiden ja ulkoisten syiden sijaan
  • Syömisessä tärkeintä on luottamus kehon nälkä- ja kylläisyysviesteihin ja intuitiivisesti syödessä voimme luottaa siihen, että ne kertovat mitä, milloin ja kuinka paljon meidän olisi hyvä syödä.

Mitä intuitiivinen syöminen ei ole?

Vaikka välillä annetaankin hieman provokatiivisesti näin ymmärtääkin, ei intuitiivisella syömisellä tarkoiteta ylenpalttista herkuttelua aina, kun mieli tekee. Myös toisesta ääripäästä, ruokamäärien tarpeettomasta rajoittamisesta ja syömisen kontrolloimisesta, yritetään päästä eroon. 

Intuitiivinen syöminen ei siis ole holtitonta herkkujen syömistä. Usein ihmiset pelkäävät, että kun alkaa syödä intuitiivisesti, tulee syöneeksi pelkästään herkkuja.

Jos näin käy, ei se useinkaan liity siihen, että ne herkut olisivat erityisen hyviä ja niitä kaipaisi erityisen paljon aidosti vaan siihen, että ne ovat olleet niin pitkään täysin kiellettyjä.

Tähän liittyen on myös erittäin tärkeää huomioida, että intuitiivinen syöminen ei ole päätös, se on syömisen taito, joka kaipaa ja vaatii harjoittelua. Kukaan ei vaihda dieettiajattelusta ja sääntösyömisestä yhdessä yössä intuitiiviseen syömiseen yhdellä päätöksellä.

Voidaan siis todeta, että vaikka intuitiivinen syöminen on meille mitä luonnollisinta, ei sen harjoittelu kuitenkaan ole helppoa silloin, kun syömistä on pitkään määritelleet säännöt, kiellot ja rajoitukset. 

Mitä hyötyä intuitiivisesta syömisestä on?

Intuitiivisella syömisellä on monenlaisia hyötyjä, jotka voidaan jakaa fyysisiin hyötyihin ja laajemmin hyvinvointiin ja hyvään oloon liittyviin hyötyihin. 

Intuitiivinen syöminen auttaa saavuttamaan sopivan energiatasapainon pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joka päivä ei välttämättä tarvitse syödä saman verran ruokaa, vaan oppii kuuntelemaan omaa kehoaan ja sitä, milloin tuntee olonsa nälkäiseksi ja milloin syödessä kokee kylläisyyttä. 

Vaikka intuitiivisen syömisen tavoitteena ei ole painonhallinta tai painoon vaikuttaminen, on tämä usein asia, joka ihmisiä kiinnostaa.

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että intuitiivisella syömisellä on yhteys parempaan painonhallintaan. Toisaalta voidaan ehkä sanoa, että tämä on yhteydessä helpompaan painonhallintaan juuri siksi, että syömistä ei linkitetä painoon.

Monet tutkimukset ovat havainnollistaneet, että ihmisten, jotka eivät fokusoi painoon tai ole laihduttaneet useita kertoja elämässään, on helpompi elämänsä aikana pysyä normaalipainossa. 

Ehkä vieläkin kiinnostavampaa ja tärkeämpää on ajatukseni mukaan se, että intuitiivinen syöminen on avain mutkattomaan ruokasuhteeseen ja ruoasta nauttimiseen hyvällä omalla tunnolla. Tällainen terve ja joustava ruokasuhde siirtyy parhaimmassa tapauksessa myös aikuisilta lapsille säästäen heitä tulevaisuudessa erilaisilta dieeteiltä. 

Intuitiiviseen syömiseen on yhdistetty myös parempi kehosuhde, koska intuitiivisessa syömisessä asetutaan ikään kuin ”oman itsen puolelle”. Ei taistella sen tarpeita vastaan itsekurilla vaan pidetään siitä huolta. 

Mistä tietää syökö intuitiivisesti? 

Jokainen voi omalla kohdallaan arvioida syömisen intuitiivisuutta muutamalla yksinkertaisella kysymyksellä. Kysy itseltäsi:

  • Syönkö useimmiten ruokaa sen verran kuin minusta sillä hetkellä tuntuu sopivalta?
  • Onko minun helppo luottaa omaan arvioon siitä, minkä verran minun olisi hyvä syödä?
  • Rajoitanko ruokamääriä?
  • Tunnenko syömisestä syyllisyyttä?   

Mikäli vastaat kahteen ensimmäiseen kysymykseen ”kyllä” ja kahteen viimeiseen ”en”, ainakin pääosin, syöt todennäköisesti melko intuitiivisesti. 

Miten intuitiivista syömistä harjoitellaan? 

Intuitiivinen syöminen on taito, joka kaipaa harjoitusta etenkin silloin, jos sen jossakin kohtaa elämäänsä on menettänyt. Vuosien dieettikierteen jälkeen yksinkertainen ohje, ”luovut vaan säännöistä ja alat syödä sitä mitä tekee mieli”, toimii äärimmäisen huonosti. 

Ajatus tiukasta kontrollista siirtymisestä intuitiiviseen syömiseen on lähtökohtaisesti pelottava eikä siirtymään kannatakaan suhtautua kevyesti – ”kunhan vaan vaihdan tyyliä”. 

Harjoitteluun kuuluu sekä käytännön opettelua että ihan ajatusten työstämistä ja tutkiskelua. Usein syömiseen on kytkeytynyt valtavasti sääntöjä, jotka tekevät siitä hankalaa.

Nämä säännöt voivat liittyä siihen mitä saa syödä, milloin, kuinka usein, kuinka paljon ja milloin on ok olla nälkäinen. Intuitiivisen syömisen harjoittelu edellyttää näiden lisäksi laajemmin dieettiajattelusta irtipäästämistä.

On kuitenkin hyvä huomata, että toiminta ei muutu pelkällä ajatustyöllä, vaan vaatii rinnalleen käytännön tekoja. Kun lähdetään konkretian tasolla tekemään asioita uudella tavalla, myös ajatukset muuttuvat matkalla. 

Harjoittelun alkuvaiheessa tärkeintä on aina varmistua siitä, että syöt ainakin suunnilleen riittävästi. Samalla on tärkeää pohtia muita asioita, jotka vaikuttavat jaksamiseen. Tällaisia ovat muun muassa riittävä uni, lepo ja mielekäs liike, joilla on tärkeä rooli syömisen ja nälän säätelijöinä. 

Täsmäsyöminen avuksi alkutaipaleella

Täsmäsyöminen työkaluna on hyvä silloin, jos nälkä ja kylläisyyssignaalit ovat sekaisin tai täysin kadoksissa.

Täsmäsyöminen tarkoittaa säännöllisen syömisen harjoittelua niin, että aluksi harjoitellaan syömään tiettyinä hetkinä, ennalta päätettyihin kellonaikoihin. Kun nälkä on saatu rauhoitettua, on turvallisempaa lähteä kuulostelemaan sitä, mitä keho milloinkin kaipaa. 

Intuitiivisen syömisen harjoittelu kannattaa aloittaa yhdellä aterialla. Usein toimii hyvin, kun ensimmäisenä harjoitteluun otetaan aamupala tai lounas, joiden kohdalla harjoitellaan tunnistamaan nälkää ja kylläisyyttä vaikkapa hyödyntämällä mittaria.

Samalla harjoitellaan hieman aiempaa hitaampaa syömistä ja syömiseen keskittymistä, jättäen rinnakkaistoimintoja, kuten TV:n samanaikaista katselua, pois. 

Harjoitteluun on tärkeää suhtautua rauhassa, se vie aikaa. Ei tule mitään ”heureka” -hetkeä, jolloin yhdessä yössä hiffaat missä juju on ja muutut sääntösyöjästä intuitiiviseksi syöjäksi. Keho ja mieli oppivat pikkuhiljaa kuitenkin luottamaan toisiinsa. 

Intuitiivinen syöminen sopii kenelle tahansa. Joissain tapauksissa matka on hieman pidempi ja vähän mutkikkaampi, mutta aina intuitiivisen syömisen oppiminen on mahdollista.

Ehonan valmennuksiin sisältyvä ravitsemusohjaus tähtää aina terveen ja joustavan ruokasuhteen vahvistamiseen, dieettikierteestä pois pääsemiseen sekä ajan kanssa intuitiiviseen syömiseen. Jos kaipaat apua näissä asioissa, olemme mielellämme apunasi. 

Terveisin,
Jenni Harala
Personal Trainer – Ehona
Käyttäytymistietelijä, ravitsemustieteilijä ja liikunnanohjaaja, AMK

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]